Om te zorgen voor aantrekkelijk en eigentijds mbo-onderwijs dat ruimte biedt aan regionale verschillen en een veranderde arbeidsmarkt is het voor mbo-instellingen nodig om nauw samen te werken met innovatieve bedrijven. Daarom is in het Techniekpact afgesproken dat er een Regionaal Investeringsfonds voor het mbo komt. Met dit 'Regionaal investeringsfonds mbo' stelt het Ministerie van OCW tussen 2014 tot en met 2017, in totaal 100 miljoen euro subsidie beschikbaar voor duurzame publiek-private samenwerking in het beroepsonderwijs. De subsidiebijdrage dient aangevuld te worden met een financiële bijdrage vanuit de regio (bedrijfsleven en regionale overheid). Bekijk hier de Kamerbrief van minister Bussemaker (OCW) aan de Tweede Kamer over de verdere uitwerking van de voorwaarden voor het Regionaal investeringsfonds mbo. Op 23 april 2014 heeft de minister van OCW de subsidieregeling bekend gemaakt. 

 

Registreren en Indienen

Als u van plan bent een aanvraag in te dienen, dan kunt u hier het plan (voor)registreren. Registratie is nodig om ondersteuning vanuit DUO en Platform Bèta Techniek te ontvangen.

U kunt op de volgende momenten uw plan indienen, via de website van DUO:

1 - 30 juni 2016

1 - 31 januari 2017

1 - 30 juni 2017

Klik op onderstaande buttons voor meer info over de Regeling Regionaal investeringsfonds mbo en het opzetten van een Publiek-Private Samenwerking.

 

Lees hier alles over de doelstellingen van het fonds, de criteria, tijdspad en overige info.   Een realistisch (business) plan is dé basis voor een duurzame samenwerking. Gebruik de lessons learned van ruim 90 publiek-private samenwerkingsverbanden.