Om te zorgen voor aantrekkelijk en eigentijds mbo-onderwijs dat ruimte biedt aan regionale verschillen en een veranderde arbeidsmarkt is het voor mbo-instellingen nodig om nauw samen te werken met innovatieve bedrijven. Daarom is in het Techniekpact afgesproken dat er een Regionaal Investeringsfonds voor het mbo komt.

Met dit 'Regionaal investeringsfonds mbo' (RIF) stelt het Ministerie van OCW tussen 2014 tot en met 2017, in totaal 100 miljoen euro subsidie beschikbaar voor duurzame publiek-private samenwerking in het beroepsonderwijs. De subsidiebijdrage dient aangevuld te worden met een financiële bijdrage vanuit de regio (bedrijfsleven en regionale overheid). Bekijk hier de Kamerbrief van minister Bussemaker (OCW) aan de Tweede Kamer over de verdere uitwerking van de voorwaarden voor het Regionaal investeringsfonds mbo. Op 23 april 2014 heeft de minister van OCW de subsidieregeling bekend gemaakt en op 30 november 2015 zijn een aantal onderdelen in de regeling herzien. Voor 2018 is opnieuw €25 miljoen beschikbaar gesteld om het regionaal investeringsfonds met een jaar te verlengen, omdat de resultaten boven verwachting zijn. Lees het nieuwsbericht.

 

Registreren en Indienen

Als u van plan bent een aanvraag in te dienen, dan kunt u hier het plan (voor)registreren. Registratie is nodig om ondersteuning vanuit DUO en Platform Bèta Techniek te ontvangen.

U kunt op de volgende momenten uw plan indienen, via de website van DUS-i:

1 - 30 juni 2017

1 - 31 januari 2018

1 - 30 juni 2018


Klik op onderstaande buttons voor meer info over de RIF Regeling en het opzetten van een Publiek-Private Samenwerking

Een realistisch (business) plan is dé basis voor een duurzame samenwerking. PBT kan u ondersteunen bij uw RIF-aanvraag door het aanbieden van:

  • een brainstormsessie over de contouren van uw plannen en doelen.
  • het faciliteren van bussiness model sessies met uw partners 
  • een SWOT-analyse van het conceptplan van uw aanvraag
  • uw in contact brengen met de human capital coördinator voor uw relevante topsector om een adhesiebetuiging aan te vragen

Neem hiervoor contact op via t.boekhoud@pbt-netwerk.nl
                                                                                                       
Voor het officieel indienen van uw RIF-aanvraag biedt DUS-i een voorschouw op de conceptaanvraag en de conceptbegroting aan. 
Dienst Uitvoering Subsidies aan instellingen (DUS-i) geeft via mail feedback op uw concept-aanvraag en op uw concept-begroting op basis van de criteria uit het beoordelingskader. U kunt uw uitgewerkte conceptaanvraag inclusief conceptbegroting mailen naar: ocwsubsidies@minvws.nl. Lees hier alles over de doelstellingen van het fonds, de criteria, tijdspad en overige info:                                    
                                                                                                       

In het netwerk Katapult wordt gewerkt aan toekomstbestendig beroepsonderwijs en het innoveren van de beroepspraktijk. 
Er participeren inmiddels 50.000 studenten, 4500 bedrijven en 4.000 docenten in de beweging. Binnen Katapult laten we de resultaten zien, delen we kennis, laten zien hoe het ook kan, leren we van elkaar en ontwikkelen we nieuwe goede voorbeelden. Zodat niet iedereen het wiel opnieuw hoeft uit te vinden en we onszelf steeds verbeteren. Klik op onderstaand logo voor meer info: