Contact

De rol van Platform Talent voor Technologie (PTvT) en  KplusV

PTvT is een onafhankelijke uitvoeringsorganisatie, die pps’en ondersteunt bij het indienen van een RIF-aanvraag en het uitvoeren van je plannen. Zij brainstormen mee, lezen mee met het plan als critical friend, koppelen je aan andere pps’en waarvan je kunt leren en brengen je in verbinding met mogelijke partners. Het RIF-team van PTvT komt hiervoor graag bij je langs.

Vanaf januari 2020 werken Platform Talent voor Technologie en KplusV nauw samen om RIF-initiatieven - in opdracht van OCW - zowel in de aanvraagfase als in de uitvoeringsfase te ondersteunen. Door de krachten te bundelen vergroten we onze expertise en zorgen we voor nog betere dienstverlening. In een eigen ‘pps’ dus!

Dit doen we in een gezamenlijk team onder de vlag van PTvT. Voor zover je ons nog niet kent, dit zijn we:

De rol van DUS-I

Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) is de uitvoeringsorganisatie voor subsidies van de ministeries van OCW en VWS. DUS-I is verantwoordelijk voor de formele uitvoering van de RIF-aanvraag, zoals de controle van de eisen en de verantwoording. Voor meer informatie, zie: https://www.dus-i.nl/subsidies/regionaal-investeringsfonds-mbo.

Contact:
ocwsubsidies@minvws.nl 
070-340 5566

 

Update

Ook dit jaar zijn er weer twee aanvraagrondes. Voor de aanvraagperiode van 1 januari tot en met 31 januari 2022 is het subsidieplafond vastgesteld op €15 miljoen. Voor de aanvraagperiode van 1 juni tot en met 30 juni 2022 is dit €10 miljoen.

 

Hét netwerk voor projectleiders, werkgevers en docenten.

Samen werken aan toekomstbestendig beroepsonderwijs en het innoveren van de beroepspraktijk.

Lees meer