Katapult

Professionals uit het bedrijfsleven die lessen verzorgen. Of studenten die tijdens hun opleiding onderzoek doen voor een mkb-bedrijf: voorbeelden van samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven.

Katapult is opgericht om scholen en bedrijven te helpen om elkaar te verbeteren. In de samenwerkingsverbanden worden prachtige resultaten geboekt op het gebied van onderwijs, innovatie, praktijkgericht onderzoek en ondernemerschap.

Het netwerk groeit continu en telt nu meer dan 400 samenwerkingsverbanden in mbo en hbo. Gemiddeld zijn 50 partners betrokken bij een mbo-samenwerkingsverband en 69 bij een Centre of Expertise. In het voorjaar van 2021 voerden we een impactmeting uit onder bijna 300 publiek-private samenwerkingsverbanden. Samen halen ze het volgende resultaat in hun bereik: • 124.000 studenten • 8.000 docenten • 12.000 bedrijven.

De samenwerkingsverbanden bereiken individueel jaarlijks gemiddeld 562 mbo- en 668 hbo-studenten, met inmiddels uitschieters naar 3.000 studenten. Via de ontwikkelde lesmaterialen zoals minoren en keuzedelen, komt een nog veel grotere groep studenten in aanraking met de pps met uitschieters tot 6.000 mbo- en 12.000 hbo-studenten! Bij het mbo zijn gemiddeld 25 docenten direct betrokken, bij het hbo zijn dat er 58, met uitschieters naar 200 in het mbo en 300 in het hbo. 

Ben jij een aanjager van de kennis van morgen? Sluit je dan aan bij Katapult!

De netwerkkaart

Benieuwd naar alle toegekende aanvragen? Bekijk de netwerkkaart van Katapult.

Bekijk de kaart

Best practices

Centrum voor Innovatief Vakmanschap Water (CIV)

Een hybride leeromgeving waarin de lessen voor BOL en BBL gezamenlijk door docenten en praktijkexperts worden verzorgd.

Lees meer

Community of Practice (CoP)

Samenwerken aan een ecosysteem voor aantrekkelijk en eigentijds mbo-onderwijs van leren en werken in het chemische domein.

Lees meer

Manifest Circulair & Onderwijs

Circulaire regionale economie bij leerlingen tussen de oren te krijgen, zodat ze straks beter aansluiten bij de veranderende arbeidsmarkt.

Lees meer

Hét netwerk voor projectleiders, werkgevers en docenten.

Samen werken aan toekomstbestendig beroepsonderwijs en het innoveren van de beroepspraktijk.

Lees meer