Monitorrapportage RIF 2014-2018

Nieuwsbericht | 25-04-2019

Hierbij de derde uitgaven van de monitorrapportage in een jaarlijkse serie rapportages over de stand van zaken rond de subsidieregeling Regionaal Investeringsfonds mbo (hierna genoemd ‘RIF’). Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de eerste regeling RIF (2014-2018), met RIF1.0 aangeduid en de vervolgregeling RIF (2019-2022), met RIF2.0 aangeduid.

Lees in het Monitoringsverslag RIF 2014-2018 meer over de voortgang van de RIF's met thema's als leven lang ontwikkelen, praktoraten, docent professionaliseren, verduurzaming, doorlopende leerlijnen, entree-onderwijs. 

 

 • Nieuws

  RIF stimuleert verbreding en verdieping in focus

  Tien nieuwe subsidies kent het RIF toe in de tweede ronde van 2021. Waaronder een gezamenlijke pps van maar liefst zeven Brabantse mbo-instellingen, onder de vlag van het Kennispact mbo ...

  Lees meer
 • Nieuws

  Onder de loep: pps'en in Noord-Holland en Flevoland

  •    Hoe ontwikkelden de pps’en in het mbo in Noord-Holland en Flevoland zich de afgelopen jaren?  •    Wat zijn hun ambities en toekomstplannen voor de komende jaren? •    Waar liggen (...

  Lees meer
 • Nieuws

  RIF geeft nieuwe boost aan mbo

  Tien samenwerkingsverbanden van mbo-scholen en bedrijven werden onlangs gehonoreerd voor hun ambitieuze plannen om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren. Samen on...

  Lees meer