Fors impuls voor LLO in mbo

Nieuwsbericht | 09-07-2020

Elf samenwerkingsverbanden van mbo-scholen en bedrijven schreven stevige plannen om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren en werden daarvoor gehonoreerd. Samen ontvangen ze in totaal 12,5 miljoen euro om hun doelen waar te maken. De investeringen komen uit het Regionaal investeringsfonds mbo.

Daarmee wordt een forse impuls gegeven aan het leven lang ontwikkelen (LLO) in het mbo en de versteviging van de infrastructuur voor publiek private samenwerkingen (PPS). In maar liefst negen aanvragen is leven lang ontwikkelen een belangrijk thema. En drie aanvragen richten zich op het opschalen van een al bestaande samenwerking. Daarnaast gaat het zowel om kwalitatief goede als ambitieuze plannen: met een gemiddelde subsidie van ruim 1,1 miljoen per samenwerkingsverband - en een totaal projectvolume van gemiddeld 3 miljoen euro - ligt het bereik van de groep hoog.

De aandacht voor het ontwikkelen van hybride vormen van leren en werken was in de aanvragen van 2019 al zichtbaar ook in deze lichting plannen ligt er nadruk op. Voorbeelden daarvan zijn learning communities en communities for development, waarin leven lang ontwikkelen in ‘nonformele’ zin plaatsvindt. Dat gaat hand in hand met professionalisering van docenten en praktijkbegeleiders. Niet alleen op inhoud; nieuwe onderwijsvormen vragen immers om nieuwe rollen. Ook daarin geeft het RIF een forse impuls aan LLO van professionals in werkveld en onderwijs.

Nieuwe ronde
Samenwerkingsverbanden van scholen en bedrijven hebben volgend jaar opnieuw de mogelijkheid om plannen in te dienen voor het fonds. Ondersteuning bij het schrijven van een aanvraag is nu al mogelijk. De eerstvolgende ronde is in januari 2021.

 • Nieuws

  RIF stimuleert verbreding en verdieping in focus

  Tien nieuwe subsidies kent het RIF toe in de tweede ronde van 2021. Waaronder een gezamenlijke pps van maar liefst zeven Brabantse mbo-instellingen, onder de vlag van het Kennispact mbo ...

  Lees meer
 • Nieuws

  Onder de loep: pps'en in Noord-Holland en Flevoland

  •    Hoe ontwikkelden de pps’en in het mbo in Noord-Holland en Flevoland zich de afgelopen jaren?  •    Wat zijn hun ambities en toekomstplannen voor de komende jaren? •    Waar liggen (...

  Lees meer
 • Nieuws

  RIF geeft nieuwe boost aan mbo

  Tien samenwerkingsverbanden van mbo-scholen en bedrijven werden onlangs gehonoreerd voor hun ambitieuze plannen om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren. Samen on...

  Lees meer