Elf samenwerkingsverbanden aan de slag

Nieuwsbericht | 23-10-2020

Het is het jaar van de dubbele cijfers. Net als in de eerste helft van 2020 werden ook nu elf samenwerkingsverbanden van mbo-scholen en bedrijven gehonoreerd voor hun ambitieuze plannen om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren. En dat tegen de stroom in zou je kunnen zeggen. Want in de huidige situatie is het lastig voor bedrijven om harde toezeggingen te doen. Samen ontvangen ze ruim 9,5 miljoen euro om hun doelen waar te maken. De investeringen komen uit het Regionaal investeringsfonds mbo.

Dat bedrijven zich ondanks allerlei onzekere factoren voor ten minste vier jaar committeren aan een samenwerking met het onderwijs is bijzonder. Of kunnen we hieruit de conclusie trekken dat publiek privaat samenwerken juist een uitkomst is in deze tijd? Zestien pogingen waarvan er maar liefst elf van start gaan, ook in sectoren die het nu extra zwaar hebben zoals de hospitalitysector en het entree-onderwijs. Beiden goed voor een gehonoreerde aanvraag. Zelfs in het doorontwikkelen van een samenwerking wordt energie gestoken; deze groep kent één opschaler.

Daarmee krijgt het leven lang ontwikkelen (LLO) in het mbo en de versteviging van de infrastructuur voor publiek private samenwerkingen (pps) alsnog een impuls. In elf aanvragen is het een belangrijk thema. De aandacht voor het ontwikkelen van hybride vormen van leren en werken was in de vorige aanvragen van al zichtbaar en komt ook in deze lichting plannen terug. Voorbeeld daarvan zijn learning communities waarin leven lang ontwikkelen in ‘nonformele’ zin plaatsvindt. Dat gaat hand in hand met professionalisering van docenten en praktijkbegeleiders. Niet alleen op inhoud; nieuwe onderwijsvormen vragen immers om nieuwe rollen. Opnieuw elf aanvragen richten zich op het professionaliseren van docenten. Ook daarmee stimuleert het RIF LLO van professionals in werkveld en onderwijs.

Toekenningen
De elf samenwerkingen richten zich op een grote verscheidenheid aan opleidingsdomeinen. De belangrijkste daarvan zijn techniek en procesindustrie (vier), horeca en bakkerij (vier), zorg en welzijn (drie), handel en ondernemerschap (drie), mobiliteit en voertuigen (drie) en transport, scheepvaart en logistiek (drie). Onder de toekenningen zijn bijvoorbeeld:

- Opschaler ‘Smart Maintenance – mbo’: De nieuwe interfaculteit Smart Maintenance ontwikkelt en implementeert een programma waarmee studenten uitstromen als ‘maintenance expert’. Daarmee geven ze vorm aan de ontwikkelingen die met Industry 4.0. op de procesindustrie afkomen.
- Starter ‘EWA – Haaglanden’: EWA biedt met dit project jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt een grotere kans op een ononderbroken scholingsloopbaan naar werk. Kandidaten die doorstromen naar niveau 2 krijgen een meer arbeidsmarktrelevante leeromgeving en waar nodig een langere opleidingsroute en tot slot leidt EWA kandidaten binnen bedrijven verder op.

Regionaal Investeringsfonds mbo
Het doel van het Regionaal Investeringsfonds (RIF) is om mbo-studenten nog beter voor te bereiden op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt. Sinds 2014 zijn er nu in totaal 144 samenwerkingsverbanden tot stand gekomen. Bekijk al de toekenningen op deze landkaart.

Nieuwe ronde
Samenwerkingsverbanden van scholen en bedrijven hebben volgend jaar opnieuw de mogelijkheid om plannen in te dienen voor het fonds. Ondersteuning bij het schrijven van een aanvraag is nu al mogelijk. De eerstvolgende ronde is in januari 2021.

 • Nieuws

  RIF stimuleert verbreding en verdieping in focus

  Tien nieuwe subsidies kent het RIF toe in de tweede ronde van 2021. Waaronder een gezamenlijke pps van maar liefst zeven Brabantse mbo-instellingen, onder de vlag van het Kennispact mbo ...

  Lees meer
 • Nieuws

  Onder de loep: pps'en in Noord-Holland en Flevoland

  •    Hoe ontwikkelden de pps’en in het mbo in Noord-Holland en Flevoland zich de afgelopen jaren?  •    Wat zijn hun ambities en toekomstplannen voor de komende jaren? •    Waar liggen (...

  Lees meer
 • Nieuws

  RIF geeft nieuwe boost aan mbo

  Tien samenwerkingsverbanden van mbo-scholen en bedrijven werden onlangs gehonoreerd voor hun ambitieuze plannen om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren. Samen on...

  Lees meer