Over het Regionaal Investeringsfonds mbo

Aantrekkelijk en eigentijds mbo-onderwijs. Om dit te bewerkstelligen, is het voor mbo-instellingen noodzakelijk om nauw samen te werken met bedrijven. Dit vraagt voor beide partijen veel aandacht.

2014- 2017: 100 miljoen euro subsidie

Daarom riep het kabinet  in 2014 het Regionaal investeringsfonds mbo (RIF) in het leven. Tot en met 2017 stelde minister Bussemaker (OCW) in totaal 100 miljoen euro subsidie beschikbaar voor duurzame publiek-private samenwerking (PPS) in het beroepsonderwijs. De subsidiebijdrage diende vervolgens aangevuld te worden met een financiële bijdrage vanuit de regio (bedrijfsleven en regionale overheid).

Succesvol

Het RIF is de afgelopen jaren succesvol gebleken om samenwerking in de regio te stimuleren. In totaal hebben 111 samenwerkingsverbanden ruim 100 miljoen euro ontvangen vanuit het Rijk. Het bedrijfsleven en regionale overheden hebben dat aangevuld met nog eens 215 miljoen euro.

2019-2022: opnieuw 100 miljoen euro subsidie

Omdat de resultaten boven verwachting waren, is besloten het RIF ook voor de periode 2019-2022 te continueren. In een kamerbrief noemt minister Bussemaker het RIF 'een katalysator voor vernieuwing in het mbo'. Om verdere samenwerking tussen bedrijfsleven en het mbo te stimuleren, trok minister Van Engelshoven vervolgens 100 miljoen euro uit tot en met 2022.

Vanaf 2019 heeft het RIF meer aandacht voor projecten voor kwetsbare jongeren in de entree-opleiding. Ook is het percentage dat vanuit het fonds wordt bijgedragen groter. Zo kunnen nog meer ROC's, mkb'ers, studenten en docenten profiteren van de samenwerking tussen bedrijfsleven en het mbo. 

Update

RIF verlengd voor de periode 2019-2022.

Persbericht Veelgestelde vragen

Overzicht samenwerkingen

Benieuwd naar alle publiek private samenwerkingen in het mbo? Bekijk de netwerkkaart met het overzicht.

 

Meer weten?
We helpen je graag:

s.vanderham@ptvt.nl