Wil jij onderzoeken of je een RIF-aanvraag wil doen?

Om je een idee te geven van het proces, kun je hieronder lezen welke vijf stappen van belang zijn om een aanvraag in te dienen.

Bij het uitwerken van je idee tot een gedragen plan kun je op verschillende momenten kosteloos ondersteuning krijgen. In de rechterkolom kun je doorklikken naar documenten en andere bronnen die je kunnen helpen.

Wil je een nieuw PPS-initiatief starten? Selecteer deze optie

Wil je een bestaande PPS uitbreiden met nieuwe doelgroepen, activiteiten, partners? Selecteer dan deze optie

1

Regeling verkennen

Wil jij onderzoeken of je een RIF-aanvraag wil doen? Verken of je ideeën en ambities passen bij het karakter en voorwaarden van de regeling. Een overzicht van antwoorden op veel gestelde vragen vind je hier.

Met het RIF stelt het Ministerie van OCW subsidie beschikbaar voor duurzame publiek-private samenwerking (pps) in het beroepsonderwijs. De subsidiebijdrage dient aangevuld te worden met een financiële bijdrage vanuit de regio (bedrijfsleven en regionale overheid).

2

Het mobiliseren van de PPS-partners

Past je idee en ambitie binnen de regeling, vorm dan een coalitie met daadkrachtige partners. Breed draagvlak maakt de kans van slagen van een PPS groot!

Mobiliseer ook PTvT en DUS-I door je plannen kenbaar te maken (voorregistratie) en van advies te laten voorzien (critical friend).

3

Een plan maken en indienen

Het ontwikkelen van je plan doe je samen met je partners. Maak gezamenlijk een regiovisie en plan van aanpak, en maak concreet waarom, voor wie, wat en hoe. PTvT leest als ‘critical friend’ graag mee op de conceptplannen. Maak ook vooral gebruik van de ‘voorschouw’ door DUS-I op de conceptplannen. DUS-I kan de conceptplannen tussentijds toetsen aan de criteria van de regeling.

4

Beoordeling plan

Een onafhankelijke commissie, bestaande uit leden vanuit het bedrijfsleven, overheid en het beroepsonderwijs beoordeelt de aanvragen. Zij hebben kennis en ervaring met publiek-private samenwerking in het (beroeps)onderwijs.

De commissie nodigt je ook uit om in een korte presentatie de schriftelijke aanvraag toe te lichten.

5

Start pps-project

Gefeliciteerd: de commissie heeft je aanvraag goedgekeurd. Aan de slag dus!

Stappenplan na toekenning

6

Starten

Na toekenning van de aanvraag begint het echte werk pas echt! Waar te beginnen? Veel pps’en zijn je voorgegaan en lessen in de startfase geleerd: wat (niet) te doen?

7

Ontwikkelen

Een pps ontwikkelt zich uiteraard niet in een rechte lijn maar in fases. Je test je eerste aannames en stelt ze voortdurend bij. Daarmee maak je je ambities concreter en zie je beter welke kansen realistisch zijn. En zo bereik je als testend en bijsturend het moment waarop activiteiten en producten/diensten succesvol blijken en kunnen worden opgeschaald: meer activiteiten, meer studenten, meer docenten, meer bedrijven. Een peer review helpt je bij het zetten van de volgende stap.

8

Verduurzamen

Verduurzaming - het verankeren - kan gaan over het ontwikkelde activiteiten- en productportfolio (de opbrengsten van de pps) en over de pps zelf, als motor van vernieuwing. In alle gevallen werk je aan het bundelen en borgen van expertise, middelen, reputaties, als noodzaak en absolute randvoorwaarde voor bestendiging (en doorontwikkeling) van (de opbrengsten van) de pps. 

 

 

1

Regeling verkennen

Wil je een vervolg geven aan je bestaande Publiek Private Samenwerking (pps)? Dat kan! 

Met de nieuwe RIF-regeling kunnen bestaande pps' en worden verbreed en verdiept. Er zullen meer crebo’s en studenten worden bereikt en er wordt extra inzet gevraagd op maatschappelijke thema’s, zoals: 
•    entreeopleidingen, 
•    professionalisering van docenten,
•    praktijkgericht onderzoek,
•    leven lang ontwikkelen. 
 

2

Het mobiliseren van de PPS

Het bestaande netwerk zal worden uitgebreid met partners op andere thema’s. Docenten en studenten zullen eerder bij het opschalen van de pps worden betrokken. Er dient inzicht te zijn in het arbeidsperspectief en de doelmatigheid van het onderwijs in de regio (macrodoelmatigheid).

3

Een plan maken en indienen

Het ontwikkelen van je plan doe je samen met je partners. Het waarom, voor wie, wat en hoe worden concreet gemaakt in een regiovisie en plan van aanpak.

PTvT leest als ‘critical friend’ graag mee op de conceptplannen. Maak ook vooral gebruik van de ‘voorschouw’ door DUS-I op de conceptplannen. DUS-I kan de conceptplannen tussentijds toetsen aan de criteria van de regeling.

4

Beoordeling plan

Een onafhankelijke commissie, bestaande uit leden vanuit het bedrijfsleven, overheid en het beroepsonderwijs beoordeelt de aanvragen. Zij hebben kennis en ervaring met publiek-private samenwerking in het (beroeps)onderwijs. De commissie nodigt je ook uit om in een korte presentatie de schriftelijke aanvraag toe te lichten. 

5

Start PPS project

Gefeliciteerd: de commissie heeft je aanvraag goedgekeurd. Aan de slag dus! 

Stappenplan na toekenning

6

Starten

Na toekenning van de aanvraag begint het echte werk pas echt! Waar te beginnen? Hier begint het ‘pionieren’ van de pps’en eigenlijk opnieuw: opschaling in deze betekenis (nieuwe doelgroepen, nieuwe activiteiten, nieuwe partners) is nieuw. Hoe dat gaat en moet, zullen we samen moeten uitvinden!

7

Ontwikkelen

Er is nog weinig kennis over de do’s en don’ts bij dit opschalen van een bestaande pps: bij de eerste pps’en is opschalen nu aan de orde en worden de eerste ervaringen en kennis opgedaan. Wel zijn op basis hiervan al wat ideeën te vormen over mogelijke randvoorwaarden.

8

Verduurzamen

Verduurzaming kan gaan over het ontwikkelde activiteiten- en productportfolio (de opbrengsten van de pps) en over de pps zelf, als motor van vernieuwing. In alle gevallen werk je aan het bundelen en borgen van expertise, middelen, reputaties, als noodzaak en absolute randvoorwaarde voor bestendiging (en doorontwikkeling) van (de opbrengsten van) de pps.